garantie


Geachte klant,

Wij stellen het bijzonder op prijs dat u voor een meubel van Sanijura hebt gekozen en wensen u veel plezier met uw aankoop.

Sanijura maakt voor de vervaardiging van haar produkten uitsluitend gebruik van kwaliteitsmaterialen.

Bovendien wordt elk meubel, tijdens elke fase van de produktie, voortdurend op kwaliteit gekontroleerd.

Vandaar dat Sanijura zonder problemen 5 JAAR GARANTIE op uw aankoop geeft, mits u zich aan de volgende regels

houdt.

 

GARANTIEBEPALINGEN

• De garantieperiode van 5 jaar gaat in op de dag van aankoop.

• De garantie is uitsluitend van toepassing op vertoon van een door de verkoper juist ingevuld garantie-certificaat.

• De garantie betreft door Sanijura erkende gebreken aan onderdelen, hetzij ten gevolge van fabrikagefouten, hetzij ten

gevolge van materiaalgebreken.

In geval van vervanging van goederen of schade tijdens een omruiling, kan er geen sprake zijn van schadevergoeding

of financïele tussenkomst die betrekking hebben op montage of demontage.

• De garantieverplichting geldt alleen wanneer de meubelen / het meubel franko aan Sanijura worden teruggezonden.

Sanijura aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die tijdens het vervoer is ontstaan.

De garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen :

• De gebreken of beschadigingen die veroorzaakt zijn door verkeerd gebruik dan welke is voorgeschreven voor dit product of

door het niet respecteren van de montage handleiding, plaatsingsschema of de gebruiks- en onderhoudsadviezen

• De gebreken of beschadigingen die ontstaan zijn tijdens de levering, de installatie of de montage door de groothandel, de installateur of de consument

• De zichtbare gebreken die niet direct vermeld worden tijdens de levering van het product

• De schade vastgesteld op een meubel die reeds geïnstalleerd is.

• De veranderingen van het product als gevolg van het gebruik, in het bijzonder voor elementen onderworpen aan slijtage

• De eigenaardigheden van natuurlijke materialen (hout) zoals houtnerven en afwijkingen in kleur

• De schade veroorzaakt door parasieten afkomstig uit de lokalen van de groothandel, van zijn installateurs of van de

consumenten

• De lampen van de elektrische uitrusting

• De producten die opgeslagen worden in onaangepaste condities

• De schade die veroorzaakt wordt door een verkeerde aansluiting van het water of van de afvoer

• De schade die veroorzaakt wordt door abnormale schommelingen van de elektrische spanning of het gebruik van onaangepaste

lampen

• De gevolgen gebonden aan eventuele aanpassingen van de meubelen

• De schade die resulteert bij een gebrek aan een waterdichte voeg tussen de waskom en de wastafel en elke andere plaats

waar een waterdichte voeg noodzakelijk is (zie montage handleiding en blz. 1/7)

• De schade die veroorzaakt wordt door onvoldoende ventilatie, door vocht of door een abnormale warmtebron

• De meubelen die gebruikt zijn voor showrooms of beurzen, tentoonstellingen of andere commerciële presentaties

Zo maakt u gebruik van uw recht op garantie :

• Wanneer u meent aanspraak te kunnen maken op garantie, dient u eerst kontakt op te nemen met de Sanijuradealer waar

u het meubel heeft gekocht.

• Hij zal vervolgens kontakt opnemen met Sanijura.

Aleen Sanijura is bevoegd tot het doen van toezeggingen.

• Teneinde de gang van zaken niet nodeloos te vertragen, verzoeken wij u vriendelijk uw klachten duidelijk op papier te

zetten.

Schade ten gevolge van transport :

• Kontroleer de Sanijura-zending onmiddellijk bij aankomst op eventuele schade en meldt deze, voordat men met de montage

begint, bij uw dealer!

Let op : schadegevallen die na het monteren van het meubel worden gemeld vallen niet onder de garantie !

Wettelijke garantie :

Sanijura blijft, hoe dan ook, verplicht tot het geven van de wettelijke garantie zoals die is geregeld in het Burgerlijk Wetboek.

Onderhoud en bescherming van Sanijura-meubelen

Enkele tips

Sanijura gaat er van uit dat u het meubel van uw keuze op de juiste wijze zult gebruiken en goed zult onderhouden. Dat is

namelijk de beste garantie dat u er jarenlang ongestoord plezier van zult hebben !

Wellicht dat de volgende tips daarbij van pas komen.

Onderhoud :

• Het is belangrijk dat alle onderdelen die u met water hebt gereinigd goed droog gemaakt worden. Let daarbij vooral ook op de hoekdelen.

GEBRUIK NOOIT SCHUURMIDDELEN bij het reinigen van het meubel !

Bescherming :

• Zorg ervoor dat de verschillende onderdelen van uw badkamermeubel beschermd worden tegen overloedige hoeveelheden

water uit douche of bad.

• Een doelmatige scheidingswand op de badkuip is in dit verband zeker aan te bevelen.

• Bedenk dat condens een natuurlijke vijand is van uw badkamermeubel. Zorg daarom altijd voor voldoende ventilatie !